,

Bergen Internasjonale Performancefestival 2014

Gamle Bergen Kretsfengsel v/ Rådhuset
Lørdag 26. april og søndag 27. april 
kl 13:00-17:00
Billett kr 80 (barn gratis)

 

 

Performance Art Bergen har igjen invitert ti spennende lokale og internasjonale performancekunstnere til visninger i Gamle Bergen kretsfengsel. Performancearbeidene foregår i fengselets celler og åpne rom, og hver kunstner vil vise ett lengre og ett kortere arbeid. 


Kunstnerne som deltar på årets festival er Maurice Blok (FI/NL), Márcio Carvalho (PT/D), Brian Connolly (UK), Marit Tunestveit Dyre (NO), Terese Longva (NO), Marco Teubner og Helge Meyer (DE), Agnes Nedregård (NO), Seiji Shimoda (JP) og Aaron Williamson (UK).----

Maurice Blok er født i 1979 og bor og arbeider i Lahti, Finland. Blok ble som student bevisst på verdien som ligger i arbeidsprosessen til en kunstner/skulptør og begynte dermed å utføre eksperimenter foran et videokamera; noe som snart nærmet seg performancekunst. Arbeidet hans har utviklet seg til faktiske performancer, som involverer forberedelser og gjennomføring av "handlinger" som bærer estetiske resultater. Han konstruerer og dekonstruerer samtidig som han har en form for interaksjon med publikum (eller ikke). 

Marcio Carvalho, er en Berlin basert kunstner og kurator. Han har en mastergrad i utøvende kunst på HZT / UDK Berlin og en mastergrad i visuell kunst ved ESAD i Portugal. Han arbeider med installasjon, fotografi, video og performance, og deltar på utstillinger og festivaler over hele Europa, Afrika og Nord-Amerika. Han var grunnlegger og kurator av performanceprogrammet CO-LAB Editions i Savvy Contemporary, i Berlin. Han er også grunnlegger og kunstnerisk leder av gjestekunstnerprogrammet Hotel25 i Berlin, og han initierte "The Powers of Art", det første internasjonale TV-programmet dedikert til å vise en kryssing mellom utøvende kunst og paranormal aktivitet.

Brian Connolly er en multi-media kunstner som skaper verk, som ofte er knyttet til "sted" eller kontekst. Han benytter et bredt spekter av kunstneriske prosesser, herunder performancekunst, offentlig skulptur, installasjon, og samarbeidsprosjekter. 
På begynnelsen av 1990-tallet utviklet han en sjanger av performance kalt ‘Install-action’ og har skapt en serie av Market Stall Performancer internasjonalt. Han har vist arbeider i ulike sammenhenger i hele Europa, Amerika og Asia. Initiert og kuratert arrangementer og prosjekter både nasjonalt og internasjonalt. Han etablerte Belfast International Festival of Performance Art i 2013. og foreleser i kunst/skulptur på Belfast School of Art ved University of Ulster, Belfast.

Marit Tunestveit Dyre ( f. 1983) arbeider ut i fra et interessefelt som utforsker og berører individet og mellom- menneskelige relasjoner. Hun er interessert i hvordan vi mennesker samhandler og kommuniserer; det er både det uttalte, det usynlige, det emosjonelle og det fysiske aspektet som inspirerer henne. Marits arbeider er basert på selverfarte situasjoner, observasjoner, følelser, spørsmål og eller undringer. Marits ideer kommer til uttrykk gjennom video, performanse, tekst eller som skulpturelle objekter med performative elementer. 

Terese Longva er en tverrfaglig kunstner som ser på ulike aspekter ved den menneskelige tilstand: hvordan vi konstruerer ulike Selv som en reaksjon på varierende forventninger i samfunnet og hvordan vi hele tiden strever med å lære våre sosiale roller og samtidig bryte ut av dem for å bli kjent med oss selv. Hennes arbeid har blitt vist på ulike arenaer som Big Orbit, Buffalo NY, Microscope Gallery, NY, Galleri S12, Bergen, Festspillene i Bergen, Festspillene i Nord-Norge, og på Grace Exhibition Space i NYC. Longva samarbeider med den amerikanske performance-/ installasjonskunstneren Laurel Jay Carpenter under navnet Longva + Carpenter. 

System HM2T ble grunnlagt i 1998. Før dette jobbet Marco Teubner og Helge Meyer solo innen performancekunst, musikk og installasjon. System HM2T har vist sine duo-opptredener på ulike festivaler over hele verden. I 2000 inviterte Teubner og Meyer Black Market International til et samarbeid på Expo i Hannover, Tyskland. De har siden blitt forbundet med de internasjonale møtene til Black Market International. Deres arbeid påvirkes av situasjonen på stedet i det øyeblikket de utfører en performance. Det er ikke mulig å planlegge arbeidet helt. For HM2T er performance øyeblikkets kunstform. De forvandler tid til bilde og gjør menneskelige handlinger synlige.

Agnes Nedregård er opptatt av et direkte engasjement med et publikum, som hun deler observasjoner av livets uforutsigbarhet og irrasjonalitet med, gjennom et kroppslig språk av handlinger, bilder, gjenstander og materialer. Nedregård har en master i Fine Art fra Glasgow School of Art (2005), og har siden vist arbeidene sine på en rekke festivaler og gallerier i Europa, Nord-Amerika og Asia. Hun holder performance workshops og foredrag, og er engasjert i prosjekter som fremmer billedkunstperformance og kunstnere. For tiden samarbeider hun med den skotske billedkunstner Moray Hillary som "Nedregård & Hillary ', og den brasilianske kunstneren Raquel Nicoletti som" Suspended'. 

Seiji Shimoda, født i 1953 i Nagano, en poet, er en av de mest aktive performancekunstnerne i Asia. Hans performancer er noen ganger veldig fysiske da han bruker hele kroppen og noen ganger veldig poetiske med svært enkel bruk av materialer. Shimoda har vært en svært aktiv organisator og foreleser. I 1993 grunnla han NIPAF (Nippon International Performance Art Festival) og NIPAF Asia i 1996. I løpet av disse 21 årene har mer enn 400 kunstnere fra 50 land deltatt i festivalen. Shimoda er foreleser ved Musashino Art University i Tokyo, han har holdt et flertall performancekunst workshops og vært en inspirasjon for mange asiatiske kunstnere. Hans engasjement i feltet har bidratt til en vekst i performancekunstfestivaler i Asia.

Aaron Williamson ( 53 år) er født i Derby, England. Hans arbeid som kunstner er inspirert av hans erfaringer med å bli døv, og av en politisert, men likevel humoristisk følsomhet overfor uførhet. Som regel skaper han unike kunstverk som er laget på stedet rett før sin offentlige presentasjon. Disse tar for seg situasjonen han støter på og representerer, delvis, hans svar på den. I de siste ti årene har han skapt over 300 performancer, videoer, installasjoner og publikasjoner i Storbritannia, Europa, Japan, Grønland, Kina, Australia og Nord-Amerika. Han har mottatt en rekke utmerkelser for sitt arbeid. For øyeblikket er han mottaker av Stephen Cripps Studio Award på Acme Artists Studios, Purfleet.

Bilder fra Bergen internasjonale performancefestival:

Foto: Bjarte Bjørkum

 

 

Ytterligere info