,

PAB Kalfarlien 18

Lørdag 5. oktober 2013, kl 12.00 - 17.00

Lørdag 5. oktober 2013 arrangerer Performance Art Bergen PAB i Kalfarlien 18 i villaen med samme adresse. PAB i Kalfarlien 18 er en dagshendelse og del av programmet Kalfarlien 18 som strekker seg fra 23. august til 27. oktober.

Samtidskunstens foretrukne visningsrom, white cube og black box, forsøker begge å nullstille stedets tidshorisont og fremvise verket i et rom uten fortid eller fremtid. Vi liker gjerne å tenke på disse visningsmodusene som ”nøytrale”. Villaen i Kalfarlien 18 tilbyr en helt annen tids og stedsspesifikk fokusering, den er ladet med lag av historier knyttet til fremveksten av den moderne byen. Villaen inneholder urene rom som blander fortid og nåtid, huset representerer ikke lineære historier, men er eksempler på steder der hendelser og skjebner fletter seg inn og ut av hverandre.

Kunstnerne som velger å arbeide i disse omgivelsene lar dermed verket sitt smittes av stedet der diffuse og skjulte parameter setter kunstverket i spill.   

 

KUNSTNERE: Anette Friedrich Johannessen, Asa Shimada og Marit Tunestveit Dyre, Robert Alda, Gillian Carson, Karen Kipphoff, Rita Marhaug, Laurent Fauconnier, Henrik Koppen

Åsa Noor Bjørkum (bilde) og Terese Longva.

 

Ytterligere info

Foto: Bjarte Bjørkum