,

Performancemøte 05.03.14

I forkant av Performance Nå 5 ble årets første performancemøte holdt ved Bontelabo/Bergenhus festning. 

PAB-performancemøte er et møtepunkt der medlemmene møtes på ulike spesifikke steder for fritt å utføre performance. Det er et lavterskelprosjekt der åpenhet for utprøving og improvisasjon er en fordel. De fleste møtene finner sted i det offentlige rom. 

 

Ytterligere info