,


 

Performancebad 2

Performance Art Bergen (PAB) presenterer sitt andre Performancebad hvor vi vil bli bedre kjent med arbeidet til den spanske kunstnerduen Los Torreznos.


Los Torreznos ble til i 2000 og består av Rafael Lamata (f. 1959) og Jaime Vallaure (f. 1965) som har arbeidet sammen med ulike prosjekter siden 1992. Gjennom arbeidene deres blir hverdagslige temaer oversatt til et moderne språk. De utforsker og eksperimenterer med ekspressivitet gjennom enkle utrykk som gester, språk og tilstedeværelse – uttrykksmåter som er tilgjengelig for alle og ikke bare spesialister i samtidskunstens språk. I over 20 år har de utforsket dyreadferd og hvordan man kan oversette primaters spontane uttrykk til ekspressive elementer som kan forstås av andre. Los Torreznos har vist arbeidene sine blant annet i Brasil, Kina, Storbritannia, Canada og Tyskland. I 2007 representerte de Spania på i Veneziabiennalen, med prosjektet "Spezzato Paradiso".

Dette er PAB sitt andre Performancebad og arrangeres i samarbeid med Hordaland kunstsenter og Kunst- og Designhøgskolen i Bergen (KHiB).

 

Bilder fra Performancebad 21.10.2013

Foto: Bjarte Bjørkum

Ytterligere info